Disclaimer

Theastilton.nl en theastilton.be en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Pelckmans Uitgevers. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelckmans Uitgevers. Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan en het doen van bepaalde aanvragen door onze bezoekers. De inhoud van deze website is door Pelckmans Uitgevers met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Pelckmans Uitgevers aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke onjuistheden van het getoonde of beschrevene, met uitzondering van het gestelde in het website onderdeel Privacy Beleid.
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt zonder voorafgaande berichtgeving aan de gebruikers.
Voor vragen of meer informatie: klantendienst@pelckmans.be